Zmenšit velikost písma   Zvětšit velikost písma

O projektu E-inkluze 50+ Vytisknout článek

O projektu E-inkluze 50+

Cílem projektu E-inkluze 50+ je přispět ke zvýšení začlenění starších občanů do informační společnosti.  


 

Základní informace

Projekt „Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00190), zkráceně E-inkluze 50+, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt začal v září 2012 a bude trvat do konce února 2014, tedy 18 měsíců. Příjemcem podpory a realizátorem projektu je občanské sdružení M´am´aloca. 

Cíle projektu

Naším cílem je přispět k většímu začlenění starších občanů do informační společnosti. Toto začlenění je klíčové i z hlediska uplatnění osob 50+ na pracovním trhu.

Jako další cíle můžeme uvést:

  • zvýšení orientace a schopností občanů 50+ na trhu práce při kontaktu s PC, notebooky, mobily, smart phones, sociálními sítěmi, internetem, tablety apod.,
  • zvýšení povědomí o problematice e-inkluze a zvýšení informovanosti organizací, kterých se tato problematika týká,
  • vytvoření příručky zaměřené na výsledky přenosu zahraničnch znalostí v oblasti e-inkluze,
  • zlepšení přístupnosti elektronických technologií pro občany 50+,
  • zřízení tematického webového portálu (zivotonline),
  • podpora vzniku tzv. tréninkových center zacílených na vzdělávání v ICT (první otevíráme v září 2013 v Českém Brodě) a technologií pro osoby starší 50 let

Pro koho je projekt určený

Projekt je primárně zacílen na subjekty Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Konkrétně se mohou zúčastnit nestátní a neziskové organizace zaměřené na práci s lidmi nad 50 let věku, územní samosprávné celky jako jsou obce, města i kraje (zastupitelé, pracovníci radnic/magistrátu, úředníci), zaměstnanci úřadů práce a také vzdělávací instituce zacílené na vzdělávání osob 50+. V neposlední řadě jsou cílovou skupinou i lidé nad 50 let se zájmem o vzdělání v ICT, kteří se také aktivně účastnili jednoho z našich tematických workshopů a úvodní konference.

 

Pro podrobnější informace navštivte prosím stránky projektu.